Human resources

In 2017 telde citydev.brussels 132 personeelsleden

In 2017 werden elf contractuele personeelsleden aangeworven via een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en drie via een vervangingsovereenkomst. citydev.brussels nam ook deel aan het First-stageprogramma, dat jonge werknemers een eerste werkervaring biedt. Acht stagiairs volgden zo een vormingsprogramma van maximaal zes maanden.

Twee ambtenaren werden benoemd in rang A3 (graad van directeur) en een ambtenaar van niveau D werd vast benoemd. Nog in 2017 gingen drie statutaire ambtenaren met pensioen, liep de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van een contractueel ambtenaar af, nam een statutair ambtenaar ontslag en werd een contractueel ambtenaar ontslagen. 

Eind 2017 telde citydev.brussels 132 personeelsleden. Daarvan wonen er 92 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de instelling werken 65 mannen en 67 vrouwen. 

citydev.brussels investeert in een betere kennis van het Nederlands

Van maart tot november 2017 volgde een twintigtal medewerkers Nederlandse les in de lokalen van citydev.brussels. Tijdens de vorming, die uit 20 sessies van telkens anderhalf uur bestond, konden de deelnemers hun praktische kennis van de taal bijschaven. Om de lessen zo doeltreffend mogelijk te maken, werden de cursisten in vier groepen ingedeeld op basis van hun kennisniveau.

Informaticalessen en een vorming over ontwerpsoftware

De medewerkers die dat wilden, konden in 2017 vorming volgen over Microsoft Office (PowerPoint, Excel, Word en Outlook). De lessen, verspreid over verschillende sessies van een halve dag, werden gegeven aan kleine groepen van niet meer dan zeven personen. De algemene kennis werd opgefrist en er werd dieper ingegaan op specifieke aspecten. De architecten en stedenbouwkundigen konden een tweedaagse SketchUp-vorming volgen. SketchUp is software waarmee ze 3D-objecten kunnen ontwerpen en weergeven.

De nieuwe wetgeving op de overheidsopdrachten toegelicht door gespecialiseerde advocaten

In juli 2017 trad de nieuwe wetgeving op de overheidsopdrachten in werking. Om de medewerkers vertrouwd te maken met de diverse nieuwigheden, vonden zeven vormingssessies van een halve dag plaats. Er waren veel deelnemers, met uiteenlopend kennisniveau. Lesgevers van dienst waren gespecialiseerde advocaten. De personeelsleden hadden namelijk veel praktische, erg specifieke vragen, die alleen specialisten konden beantwoorden.

Een doeltreffend grondbeleid, een uitdaging voor de architecten en stedenbouwkundigen van citydev.brussels

citydev.brussels organiseerde een vorming over de basics van grondbeheersing voor de stedenbouwkundigen en architecten. Een advocatenkantoor kwam aan de deelnemers uitleggen hoe je een doeltreffend grondbeleid voert. Deze vorming werd intern gegeven (twee voormiddagen).

Drie modules over het beheer van het vastgoedpatrimonium voor de Commercialisering en de Boekhouding

Vanaf september 2017 vonden drie modules plaats over het beheer van het vastgoedpatrimonium. De eerste module ging over de commercialisering en de verhuur van vastgoed. De tweede behandelde het beheer, verzekeringen, lasten en mede-eigendommen. In de laatste module ging de aandacht naar de waardebepaling van gebouwen en de financiële aspecten. Het doelpubliek waren vooral medewerkers van de departementen Commercialisering en Boekhouding.

Het belang van levensreddende handelingen

Drie groepen van een tiental medewerkers namen deel aan een vorming over levensreddende handelingen in het kader van een programma voor preventie, bescherming en welzijn op het werk. Na de aanslagen in Brussel zal dit thema voortaan elk jaar terugkomen in het algemeen vormingsplan. Bedoeling is vooral om de personeelsleden te leren hoe ze beter hulp kunnen bieden om levens te redden en bijkomende verwondingen te vermijden.

Eerste-interventieteam frist kennis op bij de Brusselse brandweer

De leden van het eerste-interventieteam volgden een opfrissingscursus bij de brandweer van Brussel. De eerstehulpverleners kregen dan weer bijscholing van het Belgische Rode Kruis in citydev.brussels zelf.