Een nieuw organigram

citydev.brussels voert een nieuw organigram in voor een optimale werking van haar teams

Naar aanleiding van het auditverslag van het Rekenhof zijn de raad van bestuur en de diensten van citydev.brussels beginnen nadenken over de personeelsorganisatie. Ze lieten zich bij die denkoefening leiden door een aantal thema’s: hoe kunnen we het organigram organiseren rond de drie opdrachten die we uitvoeren (economische ontwikkeling, stadsvernieuwing en gemengde projecten), de verworven loonrechten behouden, de omkaderingsratio verbeteren, het begrip departement verduidelijken en de teamstructuur geleidelijk aanpassen naarmate er werknemers de instelling verlaten?

Dit alles resulteerde in een nieuw organigram dat begin januari 2018 wordt ingevoerd. Het is opgebouwd rond drie entiteiten: twee operationele directies en een directie met transversale diensten. Verder moet dankzij een aantal nieuwe interfaces silo-werken kunnen worden vermeden, en wordt het kader afgeslankt en het middenmanagement gereorganiseerd.

Een nieuw organigram