De bestuursorganen

Raad van bestuur

De raad van bestuur van citydev.brussels is samengesteld uit:

Vertegenwoordigers van de overheidssector

Dhr. Martin CASIER

Dhr. Marc COOLS

Dhr. Samuel DEROOVER (tot 23 juni 2017)

Mevr. Saïda BAKKALI (sinds 23 juni 2017)

Dhr. Laurent GABELE

Dhr. Denis GRIMBERGHS, voorzitter

Dhr. Jan GYPERS

Dhr. Suat KURAOGLU

Dhr. Julien MEGANCK, afgevaardigd bestuurder

Mevr. Anne MERTENS

Dhr. Pierre-François PICQUET

Dhr. Dirk VAN DE PUTTE

Mevr. Bety WAKNINE (tot 28 april 2017)                    

Mevr. France MARAGE (sinds 28 april 2017)

Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties

Dhr. Antoine BERTRAND

Dhr. Christian CEUX

Dhr. Mathias CYS (tot 29 september 2017)

Dhr. René KONINGS (sinds 29 september 2017)

Dhr. Jan DE BRABANTER, ondervoorzitter (tot 24 februari 2017)

Dhr. Michel DE BIEVRE, ondervoorzitter (sinds 24 februari 2017)

Dhr. Laurent SCHILTZ

Dhr. Olivier WILLOCX (tot 24 februari 2017)

Mevr. Lise NAKHLE (sinds 24 februari 2017)

Vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties

Dhr. Manuel CASTRO (tot 24 februari 2017)

Dhr. Lahouari NAJAR (sinds 24 februari 2017)

Dhr. Pierre DEMOL

Dhr. Jean-Pierre KNAEPENBERGH (tot 24 februari 2017)

Dhr. Christian BOUCHAT (sinds 24 februari 2017)

Dhr. Philippe VAN MUYLDER

Dhr. Philippe VANDENABEELE

Dhr. Philippe VANSNICK, ondervoorzitter

Regeringscommissarissen

Dhr. Raf DEVOS

Dhr. Jean-François LECONTE

Inspecteur van Financiën

Dhr. Eric SMIT

Bedrijfsrevisor

Mevr. Marleen MANNEKENS

De raad van bestuur van citydev.brussels kwam in 2017 elf keer samen.

Financieel comité

Het financieel comité van citydev.brussels is samengesteld uit de voorzitter, de afgevaardigd bestuurder, drie bestuurders, de ambtenaren-generaal, de regeringscommissarissen, de bedrijfsrevisor en de gemachtigde van de minister van Begroting. In 2017 kwam het comité één keer samen om te beraadslagen over de ontwerpbegroting, de voorgestelde begrotingsaanpassingen en de thesaurietoestand.

Het financieel comité is samengesteld uit:

Vertegenwoordigers van de overheidssector

Dhr. Denis GRIMBERGHS
Dhr. Julien MEGANCK

Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties

Dhr. Olivier WILLOCX (tot 24 februari 2017)

Mevr. Lise NAKHLE (sinds 24 februari 2017)

Dhr. Laurent SCHILTZ

Vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties

Dhr. Philippe VAN MUYLDER

Regeringscommissarissen

Dhr. Raf DEVOS
Dhr. Jean-François LECONTE

Inspecteur van Financiën

Dhr. Eric SMIT

Bedrijfsrevisor

Mevr. Marleen MANNEKENS

Algemene vergadering

De algemene vergadering hield haar jaarlijkse zitting op 19 mei 2017. Op 22 december 2017 vond een buitengewone algemene vergadering plaats.

Staf

Iedere twee weken is er afwisselend een algemene en een beperkte stafvergadering. De zittingen van de beperkte staf worden bijgewoond door de voorzitter, de afgevaardigd bestuurder, de administrateur-generaal en de directeurs-generaal. Op de zittingen van de algemene staf komen daar de directeurs en de departementshoofden bij. In 2017 vonden er 19 stafvergaderingen plaats. Voor elk van die vergaderingen leggen de verschillende algemene directies aan de administrateur-generaal de punten voor die ze willen bespreken. Daarnaast wordt bepaald welke punten op de agenda van de raad van bestuur komen.

Directieraad

Samenstelling van de directieraad

De directieraad is samengesteld uit de onderstaande ambtenaren. Hij kwam 9 keer samen. De directieraad behandelt alle materies die betrekking hebben op het personeel en het beheer van de maatschappelijke zetel.

Algemene Administratie

Dhr. Benjamin CADRANEL, administrateur-generaal

Mevr. Clara QUARESMINI, inspectrice-generaal

Algemene directie Algemene Diensten

Dhr. Gert VAN DER EEKEN, directeur-generaal en adjunct-administrateur-generaal

Mevr. Nele VAEYENS, directrice

Algemene directie Stadsvernieuwing

Dhr. Nicolas JOSCHKO, directeur-generaal

Algemene directie Economische Expansie

Dhr. Philippe ANTOINE, directeur-generaal

Raad van bestuur van citydev.brussels op studiereis naar Le Havre

Eind juni 2017 trok een delegatie van bestuurders van citydev.brussels en van de Haven van Brussel op tweedaagse studiereis naar Le Havre. Zo konden de twee raden van bestuur in het kader van de specifieke opdrachten van de Haven en van citydev.brussels samen (al dan niet voltooide) economische en woonprojecten ontdekken op voormalige industriegronden in havengebied.

De studiereis viel bovendien samen met de jaarlijkse ontmoeting van de Association Internationale Villes et Port (AIVP) in Le Havre. Het thema van die ontmoeting was “l'événement dans le projet ville-port”. De bestuurders van de Haven en citydev.brussels hebben die gelegenheid te baat genomen om een aantal spelers van de economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van Le Havre te ontmoeten en hun licht op te steken over de lopende en voltooide gemengde projecten in leegstaand havengebied.

Raad van bestuur op verplaatsing in de voormalige Moulart-maalderij

Op 19 mei 2017 hield de raad van bestuur van citydev.brussels uitzonderlijk zitting in de oude Moulart-maalderij, nu het Coop-gebouw, op de Fernand Demetskaai 23 in Anderlecht. Vóór de zitting kregen de bestuurders een rondleiding in het gebouw, dat in het kader van het Zuidhaven-project werd verbouwd tot economie- en cultuurpool.