Tweede universitaire leerstoel schetst de contouren van de stad van morgen

Une seconde chaire universitaire pour esquisser les contours de la ville de demain

In de beheersovereenkomst 2013-2018 bepaalt de Brusselse regering een aantal ambitieuze doelstellingen voor citydev.brussels, die haar ertoe aanzetten nieuwe werk- en samenwerkingsformules te onderzoeken. Daarom hield citydev.brussels samen met het Brussels Studies Institute (BSI) in april en mei 2017 een tweede universitaire leerstoel. Die stond volledig in het teken van de stad van morgen. De deelnemers volgden vier lessen (stedelijke utopieën, stadsprojecten en twee sessies over praktijkgevallen) en twee workshops (projectbezoeken rond het thema van leegstaande verdiepingen boven winkels). De titularis van de leerstoel was Ariella Masboungi, hoofdarchitecte-stedenbouwkundige voor de Franse staat.

Video bekijken