Tijdelijke bezettingen, een geslaagde overgang voor de wijk

L'occupation temporaire, une solution win-win contre la vacance des sites

citydev.brussels werkt aan steeds meer renovatie- of herbestemmingsprojecten op grote sites. Maar nadat de instelling het vastgoed aankoopt, kan het soms jaren duren voor de werken starten. Intussen blijven duizenden vierkante meters onbenut en lopen de kosten op (onderhoud, vandalisme ...). De oplossing?  Tijdelijke bezettingen! Die vormen niet alleen een buitengewone kans om aan de verlaten site en de wijk errond een nieuwe impuls te geven, maar zijn ook de ideale springplank voor diverse verenigingen en bedrijven. Die vinden namelijk ruimten waar ze hun activiteiten kunnen testen of uitbouwen. Deze overgangsfase is over de hele lijn een win-winsituatie: de tijdelijke bezetter kan goedkoop een grote ruimte huren en betaalt zo mee voor de onderhoudskosten, de gemeente is zeker van sociale controle, de buurtbewoners kunnen rechtstreeks gebruikmaken van een aantal extra diensten en maken zich zo het project eigen, en citydev.brussels, tot slot, speelt van bij de verwerving haar rol van gewestelijke ontwikkelaar.