Nummer 37 van het Overzicht van het kantorenpark neemt de Zuidwijk onder de loep

La 37e édition de l'Observatoire des bureaux passe le Quartier Midi à la loupe

De editie 2017 van het Overzicht van het kantorenpark zoomt in op de Zuidwijk, de wijk rond het Zuidstation. Daar zijn relatief weinig kantoren: de kantoren in de Zuidwijk maken allemaal samen maar 4 % van de Brusselse voorraad uit. 36 % van de kantoren wordt ingenomen door besturen, voornamelijk federale overheidsdiensten (93 %). De Zuidwijk had lang het laagste leegstandscijfer van heel het Brussels gewest, maar de leegstand neemt er nu jaar na jaar toe. Wellicht omdat de kantoren er aan het verouderen zijn. De Zuidwijk kijkt uit naar nieuwe ontwikkelingen. Die zitten vervat in het richtschema voor de wijk, dat de gewestregering in 2016 goedkeurde.