citydev.brussels ondersteunt de Brusselse werkgelegenheid

citydev.brussels est élue par le Gouvernement pour piloter un projet d'aides à l'emploi

Om de werkloosheid in het Brussels gewest terug te dringen, heeft de Brusselse regering citydev.brussels een pilootproject toevertrouwd. Concreet krijgen de bedrijven op de sites van de instelling een premie als ze hun tewerkstellingsgraad van Brusselaars behouden en nog een andere als ze Brusselaars aanwerven. Voor die financiële steun is in totaal 500.000 euro uitgetrokken. De premies zijn begrensd, maar wel cumuleerbaar. Om dit financieel steuntje in de rug te kunnen krijgen, moeten de bedrijven minstens tien personen tewerkstellen en een samenwerkingsovereenkomst met Actiris hebben gesloten. Ondernemingen waarvan de activiteiten geen verband houden met de opdrachten van economische ontwikkeling van citydev.brussels, die hun grond gekocht hebben of die slechts tijdelijk op een site gevestigd zijn, kunnen niet meedoen.