citydev.brussels genomineerd voor de trofee van Overheidsorganisatie van het Jaar

citydev.brussels est nominée en tant que ‘Organisation Publique de l’année’

De voortdurende inspanningen van citydev.brussels om haar interne en externe werking te verbeteren, werden beloond met een nominatie voor de trofee van Overheidsorganisatie van het Jaar. De instelling heeft dan ook heel wat gedaan om haar opdrachten, doelstellingen en waarden af te stellen op de evolutie van de Brusselse stedelijke context: ze sloot in 2013 een beheersovereenkomst met de Brusselse regering en gebruikt die als roadmap, ze heeft een strategisch ondernemingsplan met jaarlijkse evaluatie van de resultaten, ze past een burgerparticipatieproces toe bij de ontwikkeling van haar projecten en ze introduceerde andere vernieuwende voorbeeldpraktijken.