citydev.brussels deelt ervaring en expertise op conferenties en debatten

citydev.brussels is een welkome gast op tal van conferenties en debatten rond specifieke thema’s die verband houden met haar competenties op het vlak van stedenbouwkundige ontwikkeling.

#beCircular Annual Meeting 2017

Het Brussels gewest had in maart 2016 een concreet plan klaar om zijn economie circulair te maken. In datzelfde kader hield het in 2017 de #beCircular Annual Meeting. De bedoeling? De steden die pionieren op het vlak van kringloopeconomie, samenbrengen en hun de eerste resultaten en de vooruitzichten voorstellen van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie. citydev.brussels nam op de meeting deel aan een panelgesprek over de bouwsector en belichtte er wat ze doet om de kringloopeconomie te bevorderen.

Forum For Urban Passion

In mei 2017 organiseerde de vzw For Urban Passion een tweedaags forum rond “New use new move, new move new use”. De tweede dag stonden er diverse workshops op het programma. citydev.brussels was gastspreker op de workshop rond het nieuwe werken in de stad. Ze toonde er hoe het openbaar vastgoedaanbod en de plaats van de onderneming in de stad evolueerden.

Brussels Real Estate 2017

citydev.brussels was natuurlijk op het appel op Brussels Real Estate 2017. Dit event, dé jaarlijkse afspraak van de Brusselse vastgoedwereld in februari, was aan zijn 11de editie toe. citydev.brussels mocht er onder meer haar ambitieuze CityGate I-project voorstellen.

Collège territorial in Parijs

Op vraag van het Collège territorial trok citydev.brussels in december naar Parijs om er haar expertise op het vlak van economische veranderingen, territoriale uitdagingen en de toekomst van activiteitensites te delen. Ze gaf er onder meer uitleg over de moeilijkheden waarmee ze in Brussel dagelijks kampt in haar activiteitendomeinen en de concrete antwoorden die ze de Brusselaars biedt.