Een rijk gevuld jaar

Een rijk gevuld jaar

In 2017 plukte citydev.brussels de vruchten van het werk dat haar teams de voorbije jaren leverden.

Door haar stedenbouwkundige en vastgoedexpertise treedt citydev.brussels meer dan ooit tevoren op als bevoorrechte gesprekspartner van privé- en overheidsactoren, op zowel lokale als gewestelijke schaal. Zo worden de actieradius en de impact van citydev.brussels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds groter.

Met de voltooiing van verschillende symboolprojecten scheren de commercialiseringscijfers van het afgelopen jaar nooit eerder geziene toppen. Die piek houdt natuurlijk voor een groot stuk verband met de cyclische aard van vastgoedontwikkeling. Maar toch zijn de prestaties van 2017 uitzonderlijk: er werden 236 verkoopovereenkomsten en 211 aktes ondertekend, respectievelijk drie en vijf keer meer dan in 2016. Sterker nog, met de projecten die we nu nog aan het ontwikkelen zijn, zal het meerjarig gemiddelde structureel blijven stijgen.

Ons gebouwenpatrimonium voor economische activiteiten was op 31 december 2017 groter dan ooit: 190.000 m². Een record! Ter vergelijking, bij de lancering van onze beheersovereenkomst op 1 januari 2014 was dat nog 70.000 m². We boekten dus heel wat vooruitgang, dankzij de strategische keuze voor de bouw van kmo-parken en het Europees geld om ze op te trekken. We beheren ook steeds meer grond:  in 2017 ging het om 198 hectare ten opzichte van 196 hectare het jaar voordien.

Die aanzienlijke groei van onze activiteiten vertaalt zich ook in een structurele toename van onze inkomsten, die de stijging van onze uitgaven ruimschoots overstijgt.

Tastbare projecten

2017 is dus het jaar waarin verschillende van onze speerpuntprojecten werkelijkheid werden. Tivoli GreenCity is niet langer gewoon een schets die de architecten op hun plannen hebben staan. Je kan die wijk in spe nu zien groeien vanuit de omliggende straten. Net zoals het project Compas trouwens, dat ook in aanbouw is. Nog in 2017 is de overheidsopdracht voor werken voor ons project NovaCity, een ambitieus gemengd project, georganiseerd. Waar we ook erg blij om zijn, is dat we dankzij onze reactiesnelheid en ons vermogen om partnerschappen aan te knopen, konden meewerken aan de bouw van een nieuwe school in Sint-Jans-Molenbeek, op de voormalige site van Takeda. Daarbij zorgden we ervoor dat een belangrijke economische speler in de stad bleef.

Die projecten tonen hoe citydev.brussels haar activiteiten steeds meer diversifieert. Onze instelling wil immers voortdurend nog meer ervaring en expertise opbouwen via de opdrachten die haar worden toevertrouwd en die vandaag het kader van economische ontwikkeling en stadsvernieuwing ruim ontstijgen. Het Cockx-project is daar een mooi voorbeeld van. Op vraag van de Brusselse regering en de sociale partners richt citydev.brussels er een nieuwe ICT-opleidings- en tewerkstellingspool in. In het in 2017 aangekochte gebouw worden de belangrijkste overheidsinstellingen voor vorming en tewerkstelling samengebracht. Het gaat om Bruxelles Formation, de VDAB, Actiris en Evoliris. Bedoeling is mensen warm te maken voor een opleiding en een job in ICT.

De fakkel doorgeven

Tijdelijke bezettingen zijn een andere nieuwe speerpunt van citydev.brussels. De problematiek van de leegstand in Brussel indachtig, besliste de instelling om de beschikbare ruimten in de gebouwen die ze aan het transformeren is, maximaal te benutten. Met die aanpak wil ze niet enkel het heroplevingsproces versnellen, maar ook beantwoorden aan de vele behoeften van de culturele, sociale en economische actoren in de hoofdstad. Bovendien kan ze hiermee soms ook een aantal beheerskosten dekken.

Tientallen projecten werden vanuit die filosofie verwelkomd op onze sites. Het gaat onder meer om projecten van kunstenaars en socioculturele verenigingen, zoals Fondation Sonore en Needcompany op het Gosset, Rideau de Bruxelles en [e]utopia op Da Vinci en Studio CityGate op CityGate II. In de oude Leonidas-fabriek - die binnenkort plaats ruimt voor het project CityGate III - zijn Unmanned Life en kringloopeconomiebedrijven Rotor, Bon et Bien, Bbuild en Ateliers J&J gevestigd. Ook Dokters van de Wereld heeft er een centrum. In het noorden van Brussel deed het Blue Star-complex op de site Da Vinci in de winter nog dienst als opvangcentrum voor migranten en daklozen. Daar komt op termijn de gewestelijke school voor veiligheidsberoepen.

2017 was dus voor citydev.brussels een bijzonder rijk gevuld jaar, waarin verscheidene projecten succesvol de overgang maakten van de ontwerpfase naar het concrete resultaat.